IzimaKaoru


KIMURA YOSHINO wears Alexander McQueen, 2007 © Izima Kaoru